OSNOVNE INFORMACIJE

Godina izgradnje: u najavi

Investitor – Lignum Stanogradnja d.o.o.

Prodavatelj : Lignum d.o.o.

Objekt je smješten u Zadru na području Petrića , Belafuža ispod crkve Uznesenja BDM

Arhitektonski projekt je izgradio arhitektonski studio Via Factum d.o.o., Biograd na moru

Objekt se sastoji od podzemne garaže i vanjskog parkirnog platoa , prizemlja i četiri etaže s ukupno 96 stanova

Dostupnost: U najavi